Start a new topic

Error while linking eWELink account

As soon as i try to link my eWElink account, it gives the following error:


Couldn't update the setting. Check your connection


What could be the possible solution


1 person has this problem

Same here,
I have an account with phone number and the same error

 

Heb twee dubbele wandschakelaars en één basic switch. Werkte prima. Telefoon ging defect en werd vervangen. Opnieuw eWeLink geïnstalleerd. Verkeerde inloggegevens gebruikt. Werkte niet. Goede inloggegevens gebruikt, alles wekte nu wel, maar nu gaan de twee wandschakelaars op willekeurige momenten aan en uit. Ik vermoed dus dat dit komt door het aanmaken van een verkeerd account maar met de bekende MAC adressen. Hoe kan ik het verkeerde account wissen?

Login or Signup to post a comment